Ontstoffen als industriële brandpreventie en gezondheidsbevordering

Stof is een groot pijnpunt voor industriële gebouwen. Bij volcontinue draaiende machines ontstaat vaak een hoge temperatuur, waardoor neergedaald stof dreigt te ontbranden. Om dat te vermijden, schakelt Plastic Omnium HIS in voor dagelijks onderhoud. HIS is daardoor een graag gezien kind aan huis. “Door afstemming met de planners en coördinatoren van ons bedrijf, weet HIS wanneer welke machine of lijn stil ligt. HIS neemt die gelegenheid dan te baat om die plaats dan grondig industrieel te ontstoffen. Op die manier werkten we met HIS een waterdicht – of moeten we zeggen: stofdicht – rotatiesysteem uit. “

Afwezigheid van stof genereert dagelijks lof

“Als plasticproduct moeten we voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. We krijgen dus zeer regelmatig controleurs of auditeurs over de vloer. Maar dankzij de dagelijkse gedegen opvolging door HIS verlaten die auditeurs altijd met instemmend geknik ons bedrijfsterrein”, aldus de veiligheidscoördinator van Plastic Omnium. Dat HIS industriële gebouwen stofvrij houdt, garandeert niet alleen bedrijfscontinuïteit, maar verzekert ook de gezondheid van de werknemers. Zij werken in ruimten die spik & span zijn. Die zorg voor werknemers vertaalt zich dus ook in vitale en tevreden werkkrachten en een laag absenteïsme-cijfer.

Vermijd brandgevaar en optimaliseer de gezondheid van uw werknemers dankzij planmatige industriële ontstoffing door HIS. Vraag nu uw gratis test aan.